Gruppen Peab Air arbetar med flygfotografering, masshantering och mätteknik med drönare som verktyg.

I utrustningsväg finns en quadcopter och två fixed-wing flygplan.

Flygplanen används främst för att ta ortofoton över områden som sedan kan importeras i t.ex. AutoCad att ha som bakgrundsbild för att till exempel ha på byggmöten, visuellt visa trafikomläggningar, framdrift med mera. Varför inte ta ett foto i veckan för att få en översikt på hur bygget fortskrider och i förtid se eventuella hinder?

Detta är ett otroligt verktyg att ha som verifikat för utförda arbeten. Flygplanet ger även möjlighet till punktmolnsgenerering, det vill säga den gör ett punktmoln från datan den samlar in under flygningen och ger på så vis möjlighet att exempelvis beräkna massor, höjder eller avstånd.

Quadcoptern är utrustad med film- och stillbildskamera vilket ger många användningsområden. Några användningsområden är exempelvis filmning av svårtillgängliga områden som exempelvis lageravläsning på broar då detta spar kostnader för ställning, skylift med mera.

Mer information kan hittas på Peabs hemsida