SmartDok har utvecklat vad de kallar ”en enkel och genial resursplanering.

Med ett enkelt klick-och-dra-system kan verksamhetschef – eller någon annan som är ansvarig för planeringplanera vad företagets anställda och utrustningen kommer att användas.

-I resursplaneraren kan du planera och fördela personal, maskiner och externa resurser på projekt. Användarna ser planerade arbeten i appen. Modulen renodlar verksamheten och är ett användbart verktyg för planering och schemaläggning av resurser som behövs i det dagliga arbete. Det gör det också lättare för anställda att se vad de kommer att göra i framtiden, säger försäljningschef Per Tore Hansen.

Modulen renodlar verksamheten och är ett användbart verktyg för planering och schemaläggning av resurser som behövs i det dagliga arbete.

Modulen har nyligen inletts och har redan antagits av många SmartDok-kunder, informerar företaget.

– Kontakta oss via www.smartdok.se för att ta reda på mer om Resursplaneraren i SmartDok avslutar Hansen.