Skoppum har kontroll på timmar och material! - jobbasmartast.se

Skoppum har kontroll på timmar och material!

Som kund hos Skoppum Grunnarbeid AS kan du lita på att timmar och varuförbrukning blir helt rätt. Detta beror på goda rutiner och att företaget använder SmartDok, så fakturan inte kommer med några överraskningar.

Operations Manager och handledare Skoppum Grävning, Trond G. Furnes sitter framför datorn och har full kontroll över timmar och material genom SmartDok.

Operations Manager och handledare Skoppum Grävning, Trond G. Furnes sitter framför datorn och har full kontroll över timmar och material genom SmartDok.

Skoppum Grunnarbeid AS är ett företag med 10 anställda i Norge som sysslar med schaktning, transport, betong, murverk och bergförstärkning.

– Vi utför både stora och små projekt för privata företag, staten och kommunen. Primärt i Vestfold kommun nära Oslofjorden, men vi går också utanför länsgränserna, säger driftschef Trond G. Furnes.

Mångsidighet är en styrka

Skoppum har sin styrka i sin mångsidighet.

– Vi är inte ett stort företag, men vi är mycket mångsidigt, vilket också speglar våra medarbetare och våra uppdrag, säger Trond.

Kan du ge oss ett exempel på vad ni arbetar med nu?

– Nu på vintern är det mest plogning och bergarbeten. Vi har just avslutat ett uppdrag med vatten och avlopp till sju hushåll. Utöver detta förbereder vi oss för starten av ett litet parkeringshus. Vi arbetar också med en mängd olika ströjobb som vatten och avlopp, stugtomter, förlängningar, berättar Trond.

Men även om man inte är ett stort företag med flera hundra anställda och miljardprojekt, så är det ändå en stor utmaning att få full kontroll över sina egna kostnader. Trond Furnes fann hjälpen i ett digitalt datainsamlingssystem.

– Vi upptäckte SmartDok genom en annons i en anläggningstidning och fick några bra förslag från våra anställda som hade använt systemet tidigare, säger Furnes om hur han kommit igång med systemet.

Edin Mujkic i Skoppum är inte rädd för höjder. Här är han fotograferad i berg arbetssäkerheten på sommaren. Foto: Skoppum Grunnarbeid.

Edin Mujkic i Skoppum är inte rädd för höjder. Här är han fotograferad i berg arbetssäkerheten på sommaren. Foto: Skoppum Grunnarbeid.

Fick kontroll över tids- och materialförbrukning

Skoppum Grunnarbeid AS var hur bra som helst innan på att använda papper och penna som tidrapportering. Nu har företaget börjat använda ett digitalt tidsredovisningssystem, och har upptäckt hur mycket man missade innan.

– Vi har nu bättre kontroll över att material och tid loggas i SmartDok än vi hade med listor skrivna på papper, säger han.

Man har extremt mycket att vinna om man kan minimera avvikelser. Detta har Skoppum klarat av med hjälp av goda uppföljningsrutiner och med att använda SmartDok.

– Vi kan nu kontrollera varje morgon vad som lagts in i SmartDok dagen innan. Om tid och material har glöms bort kan vi ringa de anställda och rätta upp fel direkt. Detta kräver bättre uppföljning ute på fältet, men det lönar sig.

– Vi tänker med förskräckelse tillbaka på då vi använde papper och penna, och hade kontroller var 14 dagar. Man bör ta tag i förbrukningen av materialet medans det är ”hett” i stället för att börja att gissa två veckor senare, som antingen orsakar att något glöms eller att något läggs på för mycket. Jag vågar inte tänka på avvikelser innan vi började använda systemet, säger Trond när han tänker tillbaka på tiden innan digitaliseringen.

Fakturakontroll

När tidrapporter, maskintimmar och materialförbruk är svåra att läsa, är det inte lätt att få en ordentligt underlag som skall används som fakturor.

– SmartDok hjälper oss med faktureringen. Innan var det mycket jobbigt att få in tidrapporterna, som dessutom verkar ha skrivits av läkare, förklarar Trond.

Genom att använda tidsrapportering i SmartDok är det alltid lätt att läsa av förbrukningen av timmar och varor.

– Om SmartDok fyllts i korrekt, kan vi använda systemets rapporter som underlag för att fakturera och undvika att föra detta på egna leveranssedlar. En mycket tidsbesparande faktor för oss, berättar han.

Att Skoppum Grunnarbeid har kontroll på tidsredovisningen, maskiner och varor kommer naturligtvis sina kunder till nytta.

– Kunden får ett korrekt underlag utifrån det arbete vi har gjort, och en översikt på den korrekta varuförbrukningen. Inga kunder gillar när fakturan inte överensstämmer med vad som faktiskt har blivit gjort, säger han.

– Man skulle kunna säga att varuförbrukningen i SmartDok är som en projektredovisning för oss.

Efter avslutat projekt kan Skoppum via systemet få en komplett översikt, och få ännu mer erfarenhet och lärdomar till nästa projekt.

Dokumentation i form av bild, avvikelser och olika checklistor är också en faktor som vi har stor nytta av. Våra anställda tycker SmartDok är lättare att använda, än det projektsystem vi använder för IT- och projektdokumentation för större projekt, säger Trond.

By |2017-08-14T14:15:27+00:00december 1st, 2016|Varor|