För dem som använder SmartDok är ID06 Personalliggare både gratis och lätt att använda.

För att bekämpa svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen infördes krav om Elektroniska Personalliggare i Sverige den 1 januari 2016.

Elektroniska personalliggare ska föras på alla byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. Lagen innebär bl.a. att samtliga personer som är verksamma på en byggarbetsplats ska registrera sin närvaro. Skatteverket får också genomföra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatserna.

För SmartDok har det varit oerhört viktigt att göra övergången från manuell hantering till elektronisk registrering så enkel och användarvänlig som möjligt.

– Vårt huvudfokus har varit en lösning via mobiltelefon som gör det enkelt för både användaren och byggherren att komma igång med personalliggare. Att införa elektronisk personalliggare ska både vara motiverande och enkelt, och framför allt ska det intekosta företaget något, berättar Martin Salomonsson på SmartDok AB.

SmartDok är ackrediterad leverantör av Personalliggare för ID06-kort.

– Med vår digitala ID06-lösning kan du enkelt registrera dig i personalliggaren via mobil när du anländer till byggplatsen och registrera när du lämnar arbetet, säger han.

Förutom en mobilapp har företaget också lösningar för underleverantörer och ID-kort.

– Vi på SmartDok har gjort personalliggare tillgänglig på tre sätt för våra kunder. De kan antingen välja att använda SmartDok-appen på sin mobiltelefon eller använda sitt ID06-kort via en skanner på byggplatsen. För underleverantörer har vi utvecklat en särskild UE-app, säger Martin.

Säker att använda

– Den nya lagen ställer också nya och högre krav på de bakomliggande systemen. Personalliggare ska vara säker och pålitlig för alla användare. Vi på SmartDok ska tillhandahålla hög driftsäkerhet och kvalitet under många år framöver, säger han.

– För mer information om ID06 och SmartDok, kontakta oss via telefon 08-12456940 , eller besök vår hemsida www.smartdok.se, säger han avslutningsvis.