SmartDoks ID06-ackrediterade elektroniska personalliggare förbättrar och förenklar ditt arbete

smartdok id06 personalliggare

Med företagets digitala ID06-lösning kan användaren vid ankomst enkelt registrera sig i byggarbetsplatsens personalliggare via sin mobiltelefon, för att sedan registrera sig ut i samma digitala personalliggare vid hemgång.

Från och med den 1 januari 2016 är det lag på att varje byggverksamhet i Sverige ska använda sig av en elektronisk personalliggare. Den elektroniska personalliggaren infördes i syfte att motverka svartarbete och främja en rättvisare konkurrens inom byggbranschen, samtidigt som den förenklar projekthantering.

Systemet för elektronisk personalliggare går under beteckningen ID06, vilket är uppbyggt i flera delar. Bland annat är det, enligt ID06-regler, obligatoriskt för samtliga som vistas på en ID06-ansluten byggarbetsplats att inneha ett personligt ID06-kort. ID06-systemet innefattar, som nämnt, även digitala personalliggare, där in- och utregistrering sköts via kortterminal samt ID06-app i byggarbetsplatsens personalliggare.

Enkel och kostnadsfri registrering med SmartDoks elektroniska personalliggare

SmartDok är ID06-ackrediterad leverantör av personalliggare. Med företagets digitala ID06-lösning kan användaren vid ankomst enkelt registrera sig i byggarbetsplatsens personalliggare via sin mobiltelefon, för att sedan registrera sig ut i samma digitala personalliggare vid hemgång. Användaren kan vid in- och utregistrering antingen välja att använda SmartDok-appen på sin mobiltelefon eller använda sitt ID06-kort via en skanner på byggplatsen. Utöver mobil-appen erbjuder även SmartDok lösningar för underleverantörerna, där företaget utvecklat en särskild UE-app.

En annan stor fördel med SmartDoks personalliggare är priset. Den ID06-ackrediterade personalliggaren är nämligen helt gratis för SmartDoks kunder.

– Vårt huvudfokus har varit en lösning via mobiltelefon som gör det enkelt för både användaren och byggherren att komma igång med ID06-systemet. Att införa elektronisk personalliggare ska både vara motiverande och enkelt, och framför allt ska det inte kosta företaget något, berättar Steffen Nerdal på SmartDok AB.

ID06-lagen medför ökad kontroll och säkerhet

När någon registrerar sig i den elektroniska personalliggaren skickas data via webben till ditt SmartDok-system, där du via din surfplatta eller dator kan ta fram den närvarorapport Skatteverkets kontrollant begär vid ett kontrollbesök. Införandet av digital personalliggare och ID06 har inte bara medfört förenklad projekthantering för den enskilde byggfirman, utan också lett till ökad kontroll och förbättrad säkerhet på byggarbetsplatser över hela landet.

Den nya ID06-lagen ställer också nya och högre krav på de bakomliggande systemen. Personalliggaren ska vara säker och pålitlig för samtliga ID06-användare. SmartDok tillhandahåller hög driftsäkerhet och kvalitet ur ett långsiktigt perspektiv.

Så skaffar du ID06 Personalliggare

Företag får enbart beställa ID06-kort till företagets anställda och ID06-kortet bekräftar arbetsgivarsambandet mellan företaget och den anställde. Företag som beställer ID06-kort till icke-anställda, likt underentreprenörer, riskerar att stängas av från hela ID06-systemet. För att beställa ID06-kortet kontaktar du en godkänd leverantör enligt ID06, där leverantören hanterar samtliga frågor som rör beställningen av ID06-kortet.

Gällande kortkvittens är det, enligt Personuppgiftslagen och Datainspektionens yttrande, av största vikt att den anställde informeras om innebörden av ID06 och hanteringen av personuppgifter. Dessutom ska ID06-korten kvitteras av respektive kortinnehavare i samband med överlämnandet. Arbetsgivaren arkiverar sedan kvittensen.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]