Många tycker tidrapportering känns som en tråkig och omständig process, vilket i sin tur försvårar arbetet för löneavdelningen

Tidrapportering via papper och penna kan bli en verklig huvudvärk för löneavdelningen och inte minst de anställda själva. Lösningen är ofta rätt framför en... Foto: Lasse Sørnes.

Tidrapportering via papper och penna kan bli en verklig huvudvärk för löneavdelningen och inte minst de anställda själva. Lösningen är ofta rätt framför en… Foto: Lasse Sørnes.

Lyckligtvis finns det verktyg som kan hjälpa företag ”i nöd” för att förenkla sin tidsregistrering och löneutbetalning

Innan vi går in på hur man kan förenkla tidrapporteringen i sin egen verksamhet, bör man kanske fråga sig, varför registrerar vi egentligen timmar?
Ja, eftersom det inte finns ett bättre sätt att förstå en projektbudget, utbetalning till anställda, och gruppens lönsamhet.

Det arbete som görs är den största kostnaden för företagen, och bra tidredovisning ger en bättre koll på projekten som kan förbättra verksamheten och minska kostnaderna för företaget.

Extra arbete för administrationen

I många bygg- och anläggningsföretag dokumenterar den anställde sina timmar genom manuell tidrapportering. Det kan röra sig om en dagrapport, tidtabell, veckotabell eller andra former av dokumentation, såsom i sin enklaste form kan vara gula post-it-lappar. Det är detta dokument som ligger till grund för löneutbetalningen och det kan snabbt bli en riktig pina för ett företag.

Hur kan man få en bra löneutbetalning i förhållande till det antal timmar som producerats? Fel dokumentation kan resultera i felaktiga fakturor till kunder, fel i löneutbetalningen och en hel del extra arbete för administrationen.

Jag vill ha en demo

Det finns en lösning

Lyckligtvis finns det verktyg som kan hjälpa företag ”i nöd” för att förenkla sin tidsregistrering och löneutbetalning, som dessutom ger bättre koll på varje enskilt projekt och antal timmar. Ett sådant system kan vara webb- och mobilbaserat.

Tänk dig att kunna rapportera tiden utan att behöva gå till kontoret. Bara att plocka upp telefonen, registrera timmarna på projektet och skicka dem var du än är. Oavsett om du sitter i en grävmaskin eller en ställning på byggarbetsplatsen är det detsamma. Tidsregistreringen gör du på det enklaste sättet du kan tänka dig. Blir inte effektivare än så!

SmartDok har utvecklat sitt webb- och mobilbaserade system med utgångspunkt i branschens behov och önskemål, och som ett resultat innehåller SmartDok en mängd praktiska funktioner som finns på alla populära plattformar och webbläsare via mobil eller via datorn.

SmartDok är den mest använda lösningen inom bygg- och anläggningsbranschen. 

Med SmartDok kan du minska tidrapport arbetet till ett minimum. Lösningen förenklar registrering, attestering och inmatning av faktura- och löneuppgifter. Det finns också många andra rapporter att hämta ut, t.ex. Tid per projekt. Systemet ger också möjligheter att överföra timmar till flera lönesystem som Visma lön, Briljant, Mamut, Agresso, Hogia, Fortnox med mer.

Att ändra sitt sätt att sköta tidrapporteringen är inte nödvändigtvis en särskilt enkel eller rolig process. Man måste ta hänsyn till valet av leverantör, förstå funktionerna och fördelarna med ett nytt system, värdera kostnaden, och få godkännande från resten av organisationen.

Även när det är en absolut nödvändighet för att göra ändringar, är det lätt att hitta ursäkter för att skjuta upp det eller vänta på att någon annan ska ta över jobbet med att byta system. Men det behöver inte vara en tung process att ta tag i detta.

SmartDok har kompetenta medarbetare inom försäljning och support som hjälper dig att få en enkel lösning på problemet, för att inte nämna det viktigaste – ett bättre arbetsliv i fält och på kontoret.

Smartdok är den mest använda!

SmartDok är den mest använda lösningen i bygg- och anläggningsbranschen i Skandinavien, och det är inte utan anledning. Lösningen ger översikt och enkel kontroll på tidrapporteringen både på arbete och maskiner, varor, service och underhåll på maskiner, verktygsöversikt, dokumentation i form av bild och checklistor och arbetslistor med mera.

Systemet är webbaserat och det finns egna appar för iPhone och Android om gör att du kan använda lösningen även från mobilen. Detta gör att du slipper tänka på uppdatering, säkerhetskopiering och andra problem som du kan få när man installerar och använder ett system via egen serverpark.

Vill du veta mer om SmartDok? Vänligen kontakta oss via vår hemsida www.smartdok.se.

Jag vill ha en demo