Många tycker tidrapportering känns som en tråkig och omständig process, vilket i sin tur försvårar arbetet för löneavdelningen

Tidrapportering via papper och penna kan bli en verklig huvudvärk för löneavdelningen och inte minst de anställda själva. Lösningen är ofta rätt framför en... Foto: Lasse Sørnes.

Tidrapportering via papper och penna kan bli en verklig huvudvärk för löneavdelningen och inte minst de anställda själva. Lösningen är ofta rätt framför en… Foto: Lasse Sørnes.

Lyckligtvis finns det verktyg som kan hjälpa företag i nöd att förenkla sin tidsregistrering och löneutbetalning!

Innan vi går in på hur man kan förenkla tidrapporteringen i sin egen verksamhet, bör man kanske fråga sig, varför registrerar vi egentligen timmar?
Ja, eftersom det inte finns ett bättre sätt få översikt över en projektbudget, utbetalning till anställda, eller företagets lönsamhet.

Det arbete som görs är den största kostnaden för företagen, och bra tidredovisning ger en bättre koll på projekten som kan förbättra verksamheten och minska kostnaderna.

Extra arbete för administrationen

I många bygg- och anläggningsföretag dokumenterar den anställde sina timmar genom manuell tidrapportering. Det kan röra sig om en dagrapport, tidtabell, veckotabell eller andra former av dokumentation, som i sin enklaste form kan vara gula post-it-lappar. Det är denna dokumentation som ligger till grund för löneutbetalningen och ett sådant oöversiktligt system kan snabbt bli en pina för löneavdelningen.

Hur kan man få en bra löneutbetalning i förhållande till antal timmar som producerats? Felaktig dokumentation kan resultera i felaktiga fakturor till kunder, fel i löneutbetalningen och onödigt extraarbete för ekonomiavdelningen.

Jag vill ha en demo

Växer högen med papper snabbare än ditt byggprojekt?

Känner du igen dig? Växer högen med papper i rekordfart? Börja använda SmartDok för att ta tillbaka kontrollen.

Det finns en lösning

Lyckligtvis finns det verktyg som kan hjälpa företag i behov av förenklad tidsregistrering och löneutbetalning, och som dessutom ger bättre koll på varje enskilt projekt och antal timmar.

Tänk dig att kunna rapportera tid utan att behöva gå till kontoret. Föreställ dig att bara kunna plocka upp telefonen, registrera timmarna på projektet och sända in dem var du än är. Oavsett om du sitter i en grävmaskin eller en står på en byggställning.

SmartDok har utvecklat sitt webb- och mobilbaserade system med utgångspunkt i branschens behov och önskemål, och därför innehåller SmartDok en mängd praktiska funktioner som alla är tillgängliga via datorn, läsplattan eller smarttelefonen.

SmartDok är den mest använda lösningen inom bygg- och anläggningsbranschen. 

Med SmartDok kan du minska tidrapporteringsarbetet till ett minimum. Lösningen förenklar registrering, attestering och inmatning av faktura- och löneuppgifter. Du får även tillgång till andra typer av rapporter, så som t.ex. tid per projekt. Systemet ger dig också möjligheter att överföra timmar till en mängd olika lönesystem, inklusive Visma lön, Briljant, Mamut, Agresso, Hogia och Fortnox.

Att ändra tillvägagångssättet att sköta sin tidrapportering på är vanligtvis varken en rolig eller okomplicerad process. Man måste ta hänsyn till valet av leverantör, förstå funktionerna och fördelarna med ett nytt system, värdera kostnaden, och få godkännande från resten av organisationen.

Även när det är en absolut nödvändighet att göra ändringar, är det lätt att hitta ursäkter för att skjuta upp skiftet eller vänta på att någon annan ska ta över projektet med systembytet.

Men, ett systembyte behöver inte vara en komplicerad process. SmartDok har kompetenta medarbetare som håller dig i handen genom hela uppstartsprocessen – från start till mål.

Smartdok – populärt så in i Norden!

SmartDok är det mest använda projektverktyget i bygg- och anläggningsbranschen i hela Norden, och det är ingen slump. Med systemet får du översikt och kontroll på bland annat tidrapporteringen, maskinparken, materialåtgång, verktyg, avvikelser och arbetslistor.

Du loggar in på ditt SmartDok-konto via din dator, surfplatta eller smarttelefon, där SmartDok-appen funkar för både iPhone och Android. Detta gör att du slipper tänka på uppdatering, säkerhetskopiering och andra problem som du kan tänkas stöta på vid användning av system via egen serverpark.

Vill du veta mer om SmartDok? Vänligen kontakta oss via vår hemsida www.smartdok.se.

Jag vill ha en demo