Idesco och SmartDok samlar information om detta

id06 regbox smartdok

Systemet är mycket lätt att installera och ta i bruk.  Företag kan via sin elektroniska databas följa upp personalens närvaro. När medarbetare lämnar arbetsplatsen visar de kortet för läsaren, varefter detta uppdateras i databasen.

Norska SmartDok har valt Idescos läsare till sitt system som hjälper arbetsgivarna att samla in information om medarbetare på byggarbetsplatser.

Systemet är kompatibelt med norska Byggekort och svenska ID06-kortet. Idescos robusta 9 CM 2.0 GPRS-läsare fungerar tillförlitligt i de norska väderförhållandena som ibland kan vara tuffa. Dataöverföringen från läsarna till systemet sker praktiskt och tillförlitligt via det allmänt tillgängliga GSM-nätet.

Alla arbetsgivare ska enligt gällande lagstiftning kunna ange vilka som arbetar på en byggarbetsplats. I praktiken sker detta genom att man samlar in uppgifter från medarbetarnas personkort som är obligatoriska för alla som arbetar på byggarbetsplatser. Syftet med lagstiftningen är att bekämpa grå ekonomi och användningen av illegal arbetskraft, främja säkerhetskulturen på byggarbetsplatser och förbättra arbetskvaliteten och företagens konkurrenskraft.

Behövde en lösning som skulle fungera bra på byggarbetsplatser

Tidigare insamlades uppgifterna på personkorten på papper, vilket slukade tid och resurser, och resulterade i fel och brister. Elektronisk informationsinsamling har underlättat arbetet. I Norge trädde lagstiftningen om insamling av uppgifter om medarbetare på byggarbetsplatser i kraft 2017, och SmartDok hade redan i åratal erbjudit sina kunder surfplattebaserade elektroniska informationsinsamlingslösningar för avläsning av personkort. Surfplattor var dock ibland föremål för stölder, och de fungerade inte heller särskilt bra utomhus.

SmartDok behövde en lösning som skulle fungera bra på byggarbetsplatser. Läsaren skulle vara lätt att använda och fungera i alla väderförhållanden, tåla låga och höga temperaturer samt fukt. Läsaren skulle fungera tillförlitligt direkt efter installation och fungera länge utan fortlöpande underhåll. Eftersom byggarbetsplatser ofta finns på avlägsna ställen skulle läsaren kunna överföra data utan fysiska kablar.

Utifrån dessa kriterier började SmartDok leta efter en lättanvänd RFID-läsare, som är lätt att installera, fungerar säkert i de tuffa väderförhållandena i Norge och samlar in data från medarbetarnas personkort för rapportering. Idescos 9 CM 2.0 GPRS-läsare var lösningen, och nu används den på otaliga byggarbetsplatser runt om i Norge.

Kontakta SmartDok för demo och pris

Hållbar och lättanvänd läsare

Account manager Sondre Andersen Dreyer beskriver SmartDoks system.

– Systemet är mycket lätt att installera och ta i bruk. Det enda våra kunder behöver göra är att välja installationsplats och ansluta läsaren till elnätet. När strömmen slås på kan läsaren genast börja samla in data från medarbetarnas personkort. Företag kan via sin elektroniska databas följa upp personalens närvaro. När medarbetare lämnar arbetsplatsen visar de kortet för läsaren, varefter detta uppdateras i databasen. På detta sätt samlas den information in som behövs för myndighetsrapporteringen.

smartdok regbox

Account manager Sondre Andersen Dreyer. SmartDok har hittills installerat närmare 600 stycken 9 CM 2.0 GPRS-läsare på olika håll i Norge.

– Via vårt system kan våra kunder följa upp vem som befinner sig på byggarbetsplatsen vid en viss tidpunkt. Vid till exempel en evakuering är denna information mycket viktig. Med hjälp av systemet kan våra kunder nu fullgöra sina lagstadgade skyldigheter avseende hur medarbetarna vistas på byggarbetsplatsen, berättar Sondre Andersen Dreyer.

SmartDok har hittills installerat närmare 600 stycken 9 CM 2.0 GPRS-läsare på olika håll i Norge. Läsaren har visat sig vara lätt att använda. Den är försedd med ett stort LED-signalljus som också syns i dagsljus, och data från läsaren överförs smidigt till systemet via GPRS-nätet. Läsaren kan finnas långt borta från systemet var som helst i världen, och den kan fjärrstyras mobilt. Många inställningar, såsom serverinställningar, lösenord och SIM-kortets pinkoder kan ändras per sms.

Idesco är en tillförlitlig leverantör av läsare

Liksom Idescos övriga kunder uppskattar även SmartDok Idescos nära samarbete med kunderna. På Idesco får man snabbt kontakt med de personer som ansvarar för kunden och som omedelbart kan svara på frågor.

– Vi tog reda på fakta om Idesco och fick höra att andra kunder hade bra erfarenheter av företaget. Förutom att deras läsare motsvarade våra behov blev vi övertygade av Idescos nästan 30 år långa erfarenhet av RFID-verksamhet, vilket innebar att dess produkter testats en längre tid, säger Sondre Andersen Dreyer.

Mot framtida utmaningar

SmartDok utvecklar sitt system så att det ska motsvara kundernas behov även i framtiden.

– I Sverige finns ett växande behov av liknande system, samtidigt som deras ID06-system genomgår förändringar. Vår lösning är redo att svara på efterfrågan förutom i Norge även i Sverige, säger Sondre Dreyer Andersen.

Kontakta SmartDok för demo och pris

Idesco grundades 1989 och vi är kända som en av pionjärerna i branschen. Till en början utvecklade Idesco avläsningsprodukter för industriella tillämpningar. Med åren har vi utvidgat vår kompetens och vårt sortiment till nya områden. I vårt sortiment finns RFID-läsare och taggar, kontrollenheter för att styra system och touchterminaler med display och RFID-läsare. Med hjälp av våra produkter samlar man in information och förbättrar säkerheten i olika slags passer-, fordonsidentifierings- och logistiktillämpningar runt om i världen.

SmartDok utvecklar system i synnerhet för byggindustrin. Vår mission är att hjälpa byggföretag att förenkla och utveckla sina projekt och processer med lösningar som baserar sig på kännedom om det dagliga arbetet på byggarbetsplatser.